Paryż straci swoje cenne trzy "A"?

Francji grozi utrata najwyższego możliwego ratingu AAA? Tygodnik „Economist” twierdzi, że to możliwe. Mają tego dowodzić między innymi najwyższe od wprowadzenia euro wzrosty spreadów między obligacjami niemieckimi a francuskimi. Ścięcie oceny wiarygodności kredytowej Paryża miałoby duże konsekwencje nie tylko dla francuskiego budżetu, ale planów ratunkowych całej strefy euro.

Short URL: http://www.panoramainternetu.pl/?p=26195

Dodane przez Both comments and pings are currently closed.

–>

Archiwum

Szukaj według daty Szukaj w kategorii
Szukaj w Google

Galeria

Page Not Found

The page you were looking for could not be found.

Check the URL for errors.

Zaloguj się | Designed by Gabfire themes